Frågor om våtrum – Våtrumsbesiktning och kvalitetssäkring

Invändiga ytskikt av kakel eller klinker

Kakel och klinker och mellanliggande fogbruk är styva och rörelsekänsliga material som kräver ett stumt och styvt underlag. Branschreglerna för den här typen av konstruktioner med ytskikt bestående av keramikplattor förändras och skärps kontinuerligt för att minimera skaderisken.

I äldre våtrum och våtrum som byggts utan att branschreglerna har följts, är ofta underlaget för keramikplattorna inte tillräckligt stumt och styvt på golv och väggar. Det innebär att det ofta finns sprickor i fogar och plattor, vilket i förlängningen kan leda till att tätskiktet skadas och det uppstår läckage. Branschreglerna innehåller anvisningar om våtrumssystem och vikten av att hålla sig till ett system och ett fabrikat. Ett vanligt sätt att avvika från reglerna är just att blanda produkter från olika tillverkare, vilket kan leda till dålig vidhäftning mellan produkterna. Följden av det blir att materialet ligger löst, vilket på fackspråk kallas för “bom”.

Gipsskivor i våtrum kan mögla

Kartongklädda gipsskivor bakom kakelväggar kan förvandla det nyrenoverade badrummet till en drivbänk för mögel. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort tillsammans med Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Bara två av de nio skivor som SP testade för att se hur känsliga de var för mögelangrepp höll måttet. Framför allt gipsskivorna, en vanlig byggteknik som använts den senaste tioårsperioden, visade sig vara sämst. Den första juli 2007 kom nya regler från Byggkeramikrådet om vilka material som ska användas i våtutrymmen. Enligt dessa ska vanliga gipsskivor inte användas.

Förändrat användande

Många av vattenskadorna har samband med våtrum. I befintliga våtrum beror många av skadorna på otäta genomföringar och anslutningar, olämpliga eller oprövade material och materialkombinationer, brister i arbetsutförandet samt läckande tätskikt, som bland annat orsakats av ändrade hygienvanor. Som exempel på ändrade hygienvanor kan nämnas byte från karbad en gång per vecka till dagligt duschande. Detta ställer betydligt hårdare krav på tätskiktet bakom keramiska material på väggarna, golvbrunnarna och ventilationen. I bostäder från miljonprogrammet är våtrumsskadorna vanligare än i den övriga delen av bostadsbeståndet. Här anses oprövade material och materialkombinationer bidra till vattenskadorna.