Kvalitetssäkring våtrum

Har du hört begreppet momentbesiktning? Kanske inte. Det betyder att du anlitar en besiktningsman för att utföra besiktning av varje moment vid bygget av ditt nya badrum, spa eller pool. Vid en kvalitetssäkring utför vi första besiktningen innan första hantverkaren kommer på plats. Därefter utför vi en kvalitetssäkring inför varje moment. Ta hjälp av VR-Konsult AB med att kvalitetssäkra våtrumsmiljöer.

Kvalitetssäkring steg för steg

Vi säkrar kvaliteten för din våtrumsmiljö. Så här ser processen ut, steg för steg:

Steg 1

Besiktningsmannen är på plats innan hantverkarna startar sitt arbete. Vi går igenom förutsättningar för att jobbet skall bli väl utfört. Vi tittar också på saker som kan vara extra viktigt att tänka på i just din våtrumsmiljö.

Steg 2-3,4

Hantverkarna har börjat jobba och din besiktningsman är på plats för att se över varje moment av det pågående arbetet. Om arbetet får godkänt här går det vidare till steg 5.

Steg 5

Slutbesiktning av arbetet. Besiktningsmannen går noggrant igenom hela ditt badrum, terrass, pool eller kök. Anmärkningar enligt protokoll redovisas till dig som beställare.

Värde och trygghet

Genom att anlita en besiktningsman för att utföra en noggrann kvalitetssäkring får du både en trygghet genom att veta att våtrumsmiljö är korrekt byggd men också ett högre värde vid en eventuell försäljning där köparen också kan känna sig trygg.

Prislista kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av: Ex.moms Ink.moms
Våtrum i 1 st villa / bostadsrätt / lägenhet
1:a badrum med betongbjälklag 3 besök 4500kr 5625kr
1:a badrum med träbjälklag 4 besök 6000kr 7500kr
2 :a badrum med betongbjälklag 3 besök 3000kr 3750kr
2:a badrum med träbjälklag 4 besök 4000kr 5000kr
3. Tvättstuga i villa/bostadsrätt/lägenhet 1560kr 1950kr
4. Gäst-wc i villa/bostadsrätt/lägenhet 600kr 750kr
(3 och 4 endast i kombination med ett badrum)

Kvalitetssäkring av badrum och våtrum består av minimum 3 besök:

1:a besök består kontrollen av: Vägg-konstruktion, golv-konstruktion, brunn och rörgenomföring.
2:a besök består kontrollen av: Tätskikt golv och vägg samt fall till brunn, montering av brunn.
3:e besök består kontrollen av: Fall till golvbrunn! Att plattsättningen är fackmannamässigt utförd.
Ett återbesök pga fel debiteras: 1500kr (+moms)

Kvalitetssäkring av: Swimming-pool, terrass, storkök m.m. enl ök.

Milersättning deb. med 60:-/mil + moms

Fler bilder

Kvalitetssäkring av badrum, för att förebygga fuktskador innan de dyker upp

 VR-Konsult AB kvalitetssäkrar våtrumsmiljöer, bland annat avlopp som du ser här

Det är viktigt att vara noggrann när man renoverar badrum och annan våtrumsmiljö. VR -konsult AB kvalitetssäkrar våtrumsmiljöer