Referenser/Utbildning

Tidigare erfarenheter

Flera års erfarenhet inom byggbranchen och över 20 års erfarenhet inom kakelbranchen samt tidigare delägare i ett av Sveriges största kakelföretag.

Utbildning

PER – Plattsättningsentreprenörers Riksförening
Byggkeramikrådets kompetensutbildning:
Kurs #1 Tätskiktskurs
Kurs #2 Behörighetskurs
Kurs #3 Tillämpning av godkända konstruktioner

SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Byggingenjörers kompetensutbildning:
Entreprenadjuridik, Grund
Entreprenadjuridik, Fortsättningskurs
Entreprenadjuridik AB04
Fuktmätning – fukt och mögelskador

utbild-cert